Over Ons

Lancet 69

Voorzitter ~ Joey Bink
Vice voorzitter ~ Fleur Lycklama à Nijeholt
Secretaris ~ Guus Meinema
Penningmeester ~ Marijn de Rijk
ComComCommer ~ Roëll Schroor
Commissaris Propaganda ~ Ianthe van Alkemade
Muze ~ Puck van der Pluijm