Virgiel Discussie Gezelschap Lancet is de culturele ondervereniging van studentenvereniging Virgiel.

V.D.G. Lancet organiseert een breed scala aan activiteiten zodat haar leden zich op cultureel gebied kunnen ontplooien. Als Lancetlid krijg je korting op deze activiteiten.

Het 67e bestuur van VDG Lancet welke de zinspreuk voert: “Art Stukeau!” bestaat uit:

Samuel Bronkhorst   Voorzitter

Eline van den Wildenberg   Secretaris

Erik Sennema   Penningmeester

Pien Nods   Vice-voorzitter

Jaap Tjebbes   Commissaris Propaganda

Oscar Nowak   Muze

Alix Jansen   ComComCommer