Virgiel Discussie Gezelschap Lancet is de culturele ondervereniging van studentenvereniging Virgiel.

V.D.G. Lancet organiseert een breed scala aan activiteiten zodat haar leden zich op cultureel gebied kunnen ontplooien. Als Lancetlid krijg je korting op deze activiteiten.

Het 68e bestuur van VDG Lancet, welke de zinspreuk voert “Blikopener”, bestaat uit:

Diederik Bouter   Voorzitter

Sofi Joaquin Fernandez   Secretaris

Tim Kaasjager   Penningmeester

Femke Snel   Vice-voorzitter

Wieger Woudenberg   Commissaris Propaganda

Siri Heidweiller   Muze

Ties van de Camp   ComComCommer